Luni 15,
August 2022
Pagina oficială a companiei Apă-Canal Cahul

Chestionar
Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Trimite
Arhiva
Acasă   ›   Dezvoltare durabila   ›   Plan strategic de dezvoltare AAC Cahul:

Plan strategic de dezvoltare AAC Cahul

Cahul - Aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru 2012 - 2017, componenta aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare. Marţi, 17 iulie membrii consiliului raional Cahul s-au întrunit într-o şedinţă extraordinară pentru a se expune pe marginea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru 2012 - 2017, componenta aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare. În urma prezentăilor de rigoare consilierii raionali au votat în unanimitate aprobarea Strategiei elaborată în decurs de un an de zile de către experţi contractaţi cu suportul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud şi al Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).

Scopul principal al actualizării Strategiei de dezvoltare socio-economică (SDSE) a raionului Cahul, componenta aprovizionare cu apă şi canalizare (ACC) este de a oferi o orientare clară pe domeniul dezvoltării sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare în vederea asigurării accesului populaţiei la servicii îmbunătăţite cantitativ şi calitativ.

Pentru atingerea acestui obiectiv 
a fost folosită o metodologie de planificare inovatoare, care implică priorităţile locale şi naţionale în sectorul de alimentare cu apă şi canalizare, acestea fiind stabilite în mod participativ de către comunităţile locale din raionul Cahul.
Procesul de planificare a fost coordonat de către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud cu soportul şi asistenţa Agenţiei de Cooperare Internaţională a 
Germaniei în Republica Moldova.

Viziunea raionului Cahul este de a asigura accesibilitate la serviciile calitative de aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare, va proteja sursele de apă potabilă şi va reduce impactul negativ asupra mediului. Obiectivul pe termen lung prevăzut în strategie vine să garanteze crearea unui sistem de aprovizionare cu apă potabilă în raza întreg raionului Cahul. Obiectivele pe termen mediu sunt legate de gestionarea serviciilor ACC, informare şi conştientizare, îmbunătăţirea infrastructurii existente, regionalizarea infrastructurii noi. 

Printre priorităţi se numără: reducerea morbidităţii provocate de calitatea apei, creşterea nivelului de aprovizionare a populaţiei cu apă şi canalizare, asigurarea aprovizionării cu apă 24h din 24h., creşterea nivelului de asigurare a populaţiei cu sisteme de canalizare, stoparea deteriorării infrastructurii existente.


Prin efortul de a oferi servicii comunale mai bune locuitorilor, Consiliul Raional Cahul a fost iniţiatorul procesului de actualizare a strategiei raionului, capitolul privind alimentarea cu apă şi canalizare, întrunind treptat eforturile şi susţinerea mai multor specialişti în domeniu. În urma procesului de actualizare au fost stabiliţi paşii concreţi care vor ghida spre o dezvoltare durabilă a infrastructurii serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare. Procesul a inclus până în prezent  5 mese rotunde la care au participat reprezentanţi ai societăţii civile, primari delegaţi din partea raionului Cahul, specialişti din administraţia raionului şi alţi experţi în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare, cât şi un grup de consultanţi veniţi din Germania.


În prioritizarea localităţilor conform priorităţilor propuse au fost implicaţi experţi naţionali şi internaţionali. Astfel, localităţile care întrunesc una sau mai multe priorităţi vor fi parte a soluţiilor durabile propuse, utilizând potenţialul de cooperare intercomunală. Zonarea, care este privită ca o soluţie, va constitui pompa de absorbţie a fondurilor ţinând cont de faptul că investiţiile pot avea un impact mult mai mare atunci când vizează două sau mai multe comunităţi.