Joi 27,
Ianuarie 2022
Pagina oficială a companiei Apă-Canal Cahul

Chestionar
Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Trimite
Arhiva
ştiaţi că...
In ultimii ani nevoia de apă potabilă a crescut de cca. 6 ori?

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
Asociația “Moldova Apă-Canal”
World Water Day


28/01/2020 Cursul de instruire

Cursul de instruire Cursul de instruire pentru modulul: ” Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2020.” (ianuarie - februarie 2020)

În contextul Memorandumului de cooperare dintre Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) și Proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat cu suportul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ), pe durata anului 2020, continue recalificare profesională a personalului din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.

Astfel, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor serviciilor din domeniul aprovizionare cu apă și de canalizare, în perioada ianuarie – februarie 2020, se vor organiza cursuri de instruire dedicate specialiștilor contabili și economiști, pentru modulul: Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2020.

 

Durata cursului de instruire – 30 ore/ 3 zile. Materialul didactic din cadrul instruirilor este elaborat și prezentat de către profesorii din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), specialiștii din cadrul Inspecției Fiscale de Stat și CNASS. La finele instruirilor participanții vor primi certificate de absolvire.

Obiectivul general al Cursului de instruire constă în asigurarea dezvoltării capacităților și ridicarea nivelului de cunoștințe și aptitudini a specialiștilor contabili și economoști din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Prin intermediul cursului de instruire participanții vor însuși următoarele competențe: însușirea modificărilor operate în cadrul legislativ-normativ privind întocmirea situațiilor financiare; aplicarea procedeelor de generalizare a informațiilor și de calculare a indicatorilor situațiilor financiare; familiarizarea cu aspectele noi ce țin de calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale; cunoașterea aspectelor de bază privind calcularea și administrarea TVA; cunoașterea responsabilităților pentru nerespectarea prevederilor legislației în vigoare.

În cadrul primului grup participă 20 persoane din cadrul a 12 operatori prestatori servicii de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.