Joi 27,
Ianuarie 2022
Pagina oficială a companiei Apă-Canal Cahul

Chestionar
Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Trimite
Arhiva
ştiaţi că...
Anual milioane de oameni mor datorita consumului de apă poluată?

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
Asociația “Moldova Apă-Canal”
World Water Day


29/09/2017 Tarife noi pentru apă și canalizare aprobate de ANRE

Tarife noi pentru apă și canalizare aprobate de ANRE

Ieri, 29 septembrie 2017, de către ANRE au fost aprobate  noile tarife pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare,  prestate de către SA ”Apă-Canal” Cahul. Astfel tariful mediu a fost majorat cu 15%, de la 21,21 lei la 24,40 lei pentru un m3.

 Din cauza aspectului social și utilizării pînă la momentul actual a subvenționării încrucișate, s-a păstrat divizarea tarifului mediu pe 2 categorii de consumatori, populația avînd un tarif mai mic, acesta fiind acoperit de către alți consumatori (agenții economici și organizațiile bugetare). 

Astfel tarifele noi, care vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul oficial de către ANRE, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Categoria

Apă

Canalizare

Total

Populația

13,87

5,96

19,83

Agenți economici și instituții bugetare

22,45

15,30

37,75

 SA ”Apă-Canal” Cahul a solicitat de la ANRE o majorare de 46,6 % sau un tarif mediu de 31,09 lei, din care 5,03 lei constituie devierile tarifare, din neajustarea în anii precedenți a tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, care nu au fost acceptate de către ANRE.

Valoarea cheltuielilor prezentate în calculul tarifului de către SA ”Apă-Canal” Cahul spre aprobare Agenției sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Cheltuieli

Suma, mii lei

Ponderea în total cheltuieli

Amortizarea imobilizărilor

4289,5

14%

Cheltuieli material

1595,8

6%

Ch. cu energia electrică

3783,8

13%

Cheltuieli cu personalul

(asigurări med. și sociale)

11227,3

(2425)

37%

(8%)

Cheltuieli de întreținere, distribuție și administrative

173,3

1%

Alte cheltuieli ale operatorului

1565,5

5%

Rentabilitatea

2099,5

7%

Devierile tarifare din anul precedent

5258,6

17%

Total cheltuieli

29993,3

100%


 Necesitatea ajustării urgente a tarifului se datorează Împrumutului Băncii Mondiale în valoare de 4,2 ml dolari SUA. Anual întreprinderea trebuie să achite  suma la scadență de cca. 200 mii dolari SUA sau cca. 4 ml lei.  Restanța creditului la momentul actual constituie 368,4 mii dolari SUA (cca. 7,4 ml lei), din care penalitate 12,6 mii dolari SUA.

 Ajustarea actuală a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare efectuată în octombrie anul curent, estimativ va genera venituri suplimentare de cca. 3 ml lei, ceea ce nu acoperă necesitățile întreprinderii de a achita creditul, nemaivorbind de datoria de 7 ml de lei existentă la momentul actual.