01,
August 2021
Pagina oficială a companiei Apă-Canal Cahul

Chestionar
Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Trimite
Arhiva
ştiaţi că...
Apa – umezeşte oxigenul necesar respiraţiei.

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
Asociația “Moldova Apă-Canal”
World Water Day


30/01/2015 Retrospectiva eforturilor și situației actuale la ÎM ”Apă-Canal” Cahul

Retrospectiva eforturilor și situației actuale la ÎM ”Apă-Canal” Cahul

Pe parcursul ultimilor ani ÎM ”Apă-Canal” Cahul a încercat în fel și chip să mențină starea lucrurilor la normal, asigurînd livrarea apei nonstop, evacuarea și epurarea apelor uzate, asigurînd o calitate bună a apei potabile, care corespunde normelor legislației în vigoare, publicînd rezultatele probelor apei lunar pe site-ul oficial al întreprinderii etc, fără ca consumatorii să simtă momentele negative care au loc la  întreprindere.

Astfel pentru a asigura continuitatea  alimentării nonstop a populației cu apă potabilă de calitate salariații întreprinderii au încercat să valorifice toate rezervele interne pe care le-a determinat. În rezultat au fost contractate 2 credite, la condiții foarte avantajoase, de la Banca Mondială în valoare de 4275 mii dolari SUA, din care au fost obținute următoarele efecte pozitive:

1.  Economii în consumul energiei electrice cu 30,2% sau 885,1 mii kwh, datorită procurării și instalării din credit a pompelor și utilajului care consumă mai puțină energie electrică, însă prețul din 2008 s-a majorat cu 68,6%, de la 0,96 la 1,40 lei.

2.  Reducerea pierderilor de apă cu 7% sau 217,1 mii m3, constituind 36,3%, ca rezultat al reabilitarii rețelelor de alimentare cu apă de cca. 35 km. Procentul pierderilor de apă mediu pe republică constituie 41,1%. Este necesar de menționat că  rețelele de apă vechi (date în exploatare din 1970, 1976, 1978-1979 etc) au un grad de uzură de cca. 80%, care necesită să fie reabilitate, din creditul Băncii Mondiale fiind renovate doar 30% din rețelele de alimentare cu apă.

3.  Îmbunătățirea monitorizării continue a calității apei potabile datorită achiziționării echipamentului de laborator performant.

4.  Susținerea și participarea la extinderea serviciilor prestate în localitățile din apropierea orașului. La moment beneficiarii serviciilor de alimentare cu apă sunt 4 localități: s. Roșu, s. Crihana Veche, s. Manta și s. Pașcani.

Însă toate aceste eforturi și economii obținute nu pot fi valorificate din motivul influenței mult mai mari a factorilor externi, cum ar fi majorarea prețului la energia electrică, la reactivii chimici utilizați pentru tratarea apei brute, majorarea salariului minim etc. De aici și rezultă necesitatea majorării tarifelor pentru serviciile prestate.

Astfel la moment ÎM ”Apă-Canal” înregistrează cca. 13,5 ml lei pierderi (estimativ 2014), dintre care cca. 4 ml lei din activitatea operațională, restul 9,5 ml lei constituie pierderile din diferența de curs valutar. Suma pierderilor în anii 2009-2013 constituie 15686,7 mii lei. Pierderile se datorează neajustării tarifelor la cheltuielile și consumurile suportate de către întreprindere.

Consecințele neajustării tarifului deja vor fi resimțite peste cîteva luni. Din acestea putem enumera:

-      achitarea creditului din bugetul local al APL, cca. 200,4 mii dolari SUA pe an,

-      aprovizionarea pe grafic a populației cu apă potabilă,

-      înrăutățirea calității serviciilor prestate,

-      neachitarea în termenele stabilite de legislație a impozitelor, salariilor muncitorilor etc.

Majorarea treptată a tarifelor în fiecare an, cel puțin la rata inflației, ar fi prevenit starea actuală a lucrurilor, însă la momentul actual trebuie luate deja măsuri mai radicale pentru aplanarea situației.