01,
August 2021
Pagina oficială a companiei Apă-Canal Cahul

Chestionar
Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Trimite
Arhiva
ştiaţi că...
O mare parte din boli sunt cauzate de faptul că oamenii nu beau suficientă apă?

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
Asociația “Moldova Apă-Canal”
World Water Day


11/12/2014 Audieri publice cu privire la strategia de dezvoltare a or. Cahul

Audieri publice cu privire la strategia de dezvoltare a or. Cahul

Primaria orasului Cahul, în colaborare cu echipa Centrului CONTACT, a organizat audierea publică referitor la strategia de dezvoltare integrată a orașului Cahul pe perioada 2015-2020 și a planului de acțiuni pentru 2015-2017. Strategia a fost elaborată în cadrul unui proces participativ coordonat de primaria Cahul cu implicarea reprezentanților diferitor instituții, organizații și persoane interesate.
În cadrul audierilor publice au fost colectate propuneri și opinii ale locuitorilor orașului Cahul privind dezvoltarea orașului, consemnate în procesul verbal, care, ulterior, vor deveni parte componentă a strategiei Cahul.

În planul de acțiuni și-au găsit reflecția și problemele cu care se confruntă Î.M. Apa-Canal Cahul, care se preconizează să fie realizate pînă în 2017. Printre acestea se enumeră următoarele obiective:

  1. Asigurarea populației cu servicii publice de alimentare cu apăși de canalizare de calitate:

      - Extinderea și reabilitarea rețelelor de canalizare în sectoarele Lipovanca, Valincea, Focșa, Lapaevca și satul Cotihana;
      - Reabilitarea și construcția în perspectivă a stației de tratare a apei potabile;
      - Reconstrucția magistralei de apeduct de la stația de pompare 1 până la stația de pompare 2 în 2 linii;
      - Reabilitarea și modernizarea stației de epurare a apelor uzate;
      - Reabilitarea stațiilor de pompare a apelor uzate Nord și Sud;
      - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apeduct în s. Cotihana și Pr. Republicii;
      - Extinderea rețelelor de canalizare în s. Cotihana;
      - Sensibilizarea și conștientizarea populației privind necesitatea consumului rațional al resurselor de apă prin intermediul acțiunilor și campaniilor informaționale;
      - Construcția rețelelor de canalizare pluvială (str. Griviței, str. Dunării, str. I.V. cel Cumplit, str. M. Viteazul, Bd. Republicii);

  2. Sporirea capacităților operatorului economic din domeniul alimentării cu apă și canalizare (AAC):
      - Promovarea principiului de cooperare intercomunitară și de regionalizare a serviciului AAC prin aprobarea deciziilor, asigurarea funcționalității acordurilor de colaborare intercomunitară, semnarea memo;
      - Elaborarea studiului de fezabilitate pentru conectarea altor localități la rețelele de apeduct și canalizare ale orașului;
      - Elaborarea proiectelor tehnice pentru conectarea localităților rurale din raion și a s. Cotihana;
      - Perfecționarea profesională a salariaților operatorului.