01,
August 2021
Pagina oficială a companiei Apă-Canal Cahul

Chestionar
Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Trimite
Arhiva
ştiaţi că...
Un robinet care picură pierde zilnic 180 litri de apă iar timp de un an provoacă scurgeri de peste 67000 litri de apă?

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
Asociația “Moldova Apă-Canal”
World Water Day


15/09/2014 S-au facut totalurile Campaniei de informare cu sloganul ”Apă de calitate la TINE în localitate”

S-au facut totalurile Campaniei de informare cu sloganul ”Apă de calitate la TINE în localitate”

 

     În perioada ianuarie-septembrie 2014 în raionul Cahul a fost desfășurată campania de informare și conștientizare a cetățenilor privind beneficiile serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. Campania cu genericul ”Apă de calitate la TINE în localitate” a fost desfășurată de Agenția de Dezvoltare Regională Sud în parteneriat cu Consiliul Raional Cahul cu sprijinul financiar al Guvernului Germaniei prin intermediul proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ. Conferința finală a avut loc în sala de ședințe a Consiliului Raional Cahul, cu participarea a peste 60 persoane: reprezentanți ai administrației publice locale de nivel II și I din raionul Cahul, parteneri de proiect, reprezentanți ai instituțiilor educaționale, ONG de mediu, mass-media locală și regională, donatori. Reprezentanții organizației-nonguvernamentale – CRAION CONTACT-Cahul care au gestionat campania de comunicare cu cetățenii și parteneri din raion au făcut publice rezultatele campaniei.
     În cadrul campaniei au fost produse și distribuite materiale promoționale: 2000 broșuri – ”ABC consumatorului de apă”, 4000 pliante informative, 400 postere și calendare de perete cu elementele de identitate ale campaniei, 1360 chipiuri și tricouri, toate materialele promovând același mesaj: beneficiile unui sistem modern de alimentare cu apă și canalizare pentru sănătate, beneficii economice și de protecție a mediului ambiant. Cetățenii și oaspeții orașului Cahul se informează asupra mesajului campaniei și prin intermediul celor 5 panouri stradale. Campania informațională și de sensibilizare a fost marcată și de evenimente publice cu un impact social major. Concursul de TVC -Tinerețe, Vis, Cutezanță organizat pentru prima oară în țară la 21 martie 2014 a avut genericul ”Apa noastră cea de toate zilele” fiind dedicat Zilei Mondiale a Apelor. Despre felul cum a interacționat grupul de lucru în organizarea concursului și care au fost rezultatele a vorbit Ludmila Noni, lector universitar la Universitatea de Stat ”B. P. Hasdeu” din Cahul și conducătoare a unei echipe de TVC.
 
     În cadrul campaniei au fost petrecute 3 concursuri tematice de desen cu participarea totală a 575 copii și elevi din raionul Cahul, care, conform categoriilor de vârstă au prezentat desene la temele: ”Povestea apei”, ”Apa este viață” și ”Apa – între vis și realitate”. Crearea unei expoziții virtuale și anunțarea concursului de selectare a câștigătorilor premiului ”Simpatia publicului” a stârnit un viu interes, acesta manifestând-se prin numărul foarte mare de accesări și aprecieri făcute pe profilul de facebook al campaniei –www.facebook.com/pages/Apă-de-calitate-la-TINE-in-localitate/1451845621714122. Grupul de lucru a avut mari dificultăți in identificarea câștigătorilor din cauza numărului mare de lucrări. Despre felul cum au fost luate deciziile și care au fost criteriile de apreciere, în cadrul conferinței a vorbit Dna Svetlana Radu, specialist primăria Cahul.
     În perioada martie- mai 2014 în 48 instituții educaționale din raionul Cahul au fost organizate 70 lecții tematice cu elevii claselor VII-VIII. În cadrul orelor tematice au fost implicați circa 1500 elevi și cadre didactice. Grupul de formatori constituit din profesori, angajați ai Centrului de Sănătate Publică Cahul și Agenției Ecologice Cahul au discutat cu elevii despre sursele de apă din raion, surse centralizate și descentralizate, apa potabilă și apa poluată, surse de poluare a apei, contribuind la educarea unei atitudini grijulii față de sursele de apă și mediu.
     O parte din activitățile campaniei au fost adresate adulților din raion. În cadrul întâlnirilor publice organizate în localitățile raionului s-a discutat despre problemele ce țin de aprovizionarea cu apă potabilă și servicii de canalizare, despre necesitatea de mobilizare și coagulare a efortului comunitar pentru conectarea la surse centralizate sigure, care oferă beneficii și garanții, dar care se bazează pe responsabilitatea cetățenilor de a achita la timp serviciile pentru consumarea bunului comun.
Populația raionului Cahul a fost implicată în cadrul campaniei și în alte activități publice, cum ar fi evenimentul de 1 iunie organizat ca distracție pentru toți copiii și ca eveniment de informare pentru adulți. Pentru a fi cît mai atractiv în cadrul acestei sărbători a fost invitat interpretul Adrian Ursu, care prin prestația sa a adunat în piață cîteva sute de copii și părinți. Despre rezultatele acestui eveniment la capitolul informare a cetățenilor în cadrul conferinței a făcut o prezentare Oxana Bondari, economistă la ÎM Apă-Canal Cahul. Conform datelor preliminare în cadrul activităților campaniei au fost implicați direct peste 15000 locuitori ai raionului de diferite vîrste, dar efectele multiplicatoare ale activităților continuă să apară și să genereze noi rezultate. Unele activități din cadrul campaniei vor urma și în perioada următoare, cert este faptul, că mesajul campaniei este răspîndit pe larg în raion și aceasta a creat premize pentru o mai bună conștientizare de către cetățeni a necesității de a utiliza apă potabilă de la robinet. La finele conferinței Dul Veaceslav Bălănel, vice-președintele raionului Cahul și președintele grupului de lucru a menționat, că campania dată vine în corespundere cu viziunea raionului Cahul și strategia de dezvoltare socio-economică, componenta apă și canalizare, deaceea rezultatele obținute sunt benefice pentru toată populația. Dânsul a mulțumit tuturor partenerilor pentru efortul depus și a menționat că apa și canalizarea rămîne a fi o problemă prioritară pentru Consiliul Raional Cahul. Silvia Strelciuc, director executiv la CRAION CONTACT-Cahul a menționat, că succesul campaniei se datorează colaborării eficiente dintre instituțiile de stat și non-neguvernamentale, care au asigurat o rezonanță sporită activităților. Promovarea largă în cadrul campaniei a serviciilor prestatorului de servicii publice ”Apă-Canal Cahul” îl responsabilizează și obligă și mai mult să ofere servicii moderne și de calitate tuturor consumatorilor.
     Conferința s-a încheiat prin alocuțiunea Dlui Sergiu Pleșca, consultant GIZ în cadrul ADR Sud. Domnul Pleșca a menționat că în lista localităților conectate la serviciile presatorului regional ÎM Apă-Canal Cahul în timpul apropiat se va mai adăuga o localitate – comuna Lebedenco constituită din 3 sate: Lebedenco, Hutulu și Ursoaia. Inițiativa dată va contribui la îmbunătățirea situației privind aprovizionarea cu apă a cetățenilor din aceste localități, dând startul extinderii serviciului pe clusterul D (Cahul-Găvănoasa), unde necesitatea în asigurarea cu apă potabilă este destul de mare.
      Campania de informare și conștientizare a cetățenilor raionului Cahul se organizează în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Consiliul Raional Cahul, Centrul de Sănătate Publică Cahul, Agenția Ecologică Cahul, Direcția Învățămînt Cahul, Asociația Primarilor Cahul, primăria Cahul, Întreprinderea Municipală ”Apă-Canal” Cahul și portalul de știri www.ziuadeazi.md cu suportul AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI GIZ în cadrul proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.
     sursa: web site-ul Centrul-Contact Cahul