Luni 18,
Noiembrie 2019
Pagina oficială a companiei Apă-Canal Cahul

Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Trimite
Arhiva
ştiaţi că...
O mare parte din boli sunt cauzate de faptul că oamenii nu beau suficientă apă?

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
Asociația “Moldova Apă-Canal”


22/06/2014 Problemele serviciului de alimentare cu apă și de canalizare privite sub aspect strategic

Problemele serviciului de alimentare cu apă și de canalizare privite sub aspect strategic

 La data de 18 și 20 mai au fost organizate noi ateliere de lucru a grupurilor sectoriale  din cadrul proiectului de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă integrată a orașului Cahul la care  au participat reprezentanți ai serviciilor desconcentrate, a societății civile, specialiști ai primăriei orașului Cahul etc.

În  cadrul atelierelor au fost identificate și discutate problemele care există în diversele aspecte ale vieții orașului, cum ar fi: infrastructura, serviciile comunale, educația, cultura, turismul, protecția mediului, sănătatea, amenajarea localității, gestionarea bunurilor publice, economie, business etc. precum și identificate elementele de identitate ale orașului specifice și unice pentru or. Cahul.

 Printre problemele strategice ale orașului care necesită luarea unor atitudini serioase și acțiuni concrete și  imediate au fost enumerate: rețelele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare uzate în proporție de 70-80%, stația de tratare a apei potabile și stația de epurare a apelor uzate exploatate din anii 70 fără reparații și modernizări, dotarea insuficientă cu tehnică și echipament a GCL și serviciului de salubrizare, iluminarea stradală a orașului  în proporție de 35%, drumuri deteriorate în proporție de 90% etc.

Fiecare din grupurile  sectoriale a elaborat  Analiza SWOT  identificînd punctele tari și punctele slabe, oportunitățile și riscurile ce țin de dezvoltarea orașului Cahul.