Luni 25,
Septembrie 2023
Pagina oficială a companiei Apă-Canal Cahul

Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Trimite
Arhiva
ştiaţi că...
Apa – reprezintă 75% din muşchi.

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
Asociația “Moldova Apă-Canal”
Aprovizionare cu Apă și Canalizare în raionul Cahul
World Water Day


Acasă   ›   Legislatie AAC:

Legislatie AAC

Activitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare in Republica Moldova sunt reglementate de următoarele regulamente şi acte normative:

Cadrul legislativ:

1. Legea apelor
2. Legea cu privire la apa potabila
3. Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002
4. Legea privind serviciul public de alimentare cu apa și canalizare nr. 303 din 13.12.2013
5. Legea condominiului în fondul locative nr. 913 din 30.03.2000
6. Legea cu privirea la locunțe nr. 75 din 30.04.2015
7. Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016
8. Legea privind calitatea apei potabile nr. 182 din 19.12.2019

Cadrul normativ:

1. HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a gospodăririi apelor şi a hidroamelioraţiei în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 Nr. 751 din 05.10.2011
2. HOTĂRĂRE pentru aprobarea Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova
3. HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă și de canalizare Nr.656 din 27.05.2002
4. HOTĂRÎRE despre reglementarea relaţiilor din domeniul gospodăririi apelor şi folosirea raţională a resurselor de apă în Republica Moldova nr. 619 din 16.08.94
5. HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Programului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2015 nr. 1406 din 30.12.2005
6. HOTĂRÎRE pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de evacuare a apelor uzate urbane in receptori naturali
7. HOTĂRÎRE cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat  „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” 
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale Nr. 950 din 25-11-2013
9. HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public, de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate Nr. 489 din 20-12-2019
10. HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea Metodologiei privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Nr. 270b din 16-12-2015
11. HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare Nr. 356 din 27-09-2019
12. HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare Nr. 357 din 27-09-2019
13. HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă  și de canalizare Nr. 358 din 27-09-2019
14. HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare Nr. 359 din 27-09-2019


Regulamente:

1. Regulamentul – cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi canalizare. Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.656 din 27 mai 2002.
2. Regulamentul – cadru privind exploatarea tehnică a sistemelor de alimentare  cu apă şi canalizare. Ordin nr.6 din 24.01.2006 ADR.
3. Metodica elaborării normativelor de consum tehnologic al apei la întreprinderile prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizări a Republicii Moldova. Aprobate de MDT, C şi GC al RM cu ordinul nr. 163 din 27.10.1999.
4Regulament-Cadru privind recepţionarea apelor uzate , eliberarea condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţilor. Ordinul nr.40 din 18.02.2005 al Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
5. Regulamentul securităţii tehnice la exploatarea gospodăriei apeduct şi canalizare. Aprobat de MGC şi L cu ordinul nr.69 din 11 martie 1990.
6. Regulamentul privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare.


Proiecte Legislative


1. Proiectul de lege privind serviciul public de alimentare cu apă şi decanalizare

 - Raport de expertiza asupra nivelului coruptibilităţii proiectului de lege privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
 - Obiecţiile Asociaţiei „Moldova Apă-Canal” asupra proiectului de lege a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare


2. Strategia de Aprovizionare cu Apa si Canalizare - versiune revizuita 2012

 Annex 1-3_5-7_9_11_October_final_RO
 - Annex 4_October_final_RO

 - Annex 12_October_final_RO

Legislatie Europeana

1. Directiva nr.83 din 3 Noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman