Sâmbătă 19,
Iunie 2021
Pagina oficială a companiei Apă-Canal Cahul

Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Trimite
Arhiva
ştiaţi că...
O mare parte din boli sunt cauzate de faptul că oamenii nu beau suficientă apă?

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
Asociația “Moldova Apă-Canal”


Acasă   ›   Info Companie   ›   Finanţe   ›   Rapoarte financiare:

Rapoarte financiare

Întocmirea rapoartelor financiare constituie principala etapă de finalizare a procesului contabil. Rapoartele financiare reprezintă totalitate sistematizată de indicatori ce caracterizează situaţia patrimonială şi financiară, existenta şi fluxul capitalului propriu şi al mijloacelor băneşti ale copmaniei pe o perioadă de gestiune. Scopul rapoartelor financiare îl constituie prezentarea unei informaţii accesibile investitorilor şi creditorilor reali şi potenţiali: privind situaţia financiară a întreprinderii indicatorii activităţii acesteia şi fluxul mijloacelor băneşti, privind resursele economice şi datoriile întreprinderii, componenţa activelor şi a surselor de formare a acestora, precum şi modificările lor, fiind necesare unui cerc larg de utilizatori în luarea deciziilor economice.

Scopul rapoartelor financiare îl constituie prezentarea unei informaţii accesibile unui cerc larg de utilizatori, fiecare din ei având interesul de un anumit gen de informaţie.

Rapoartele trebuie să cuprindă informaţii cu privire la :

  • activele şi pasivele întreprinderii;

  • profitul net al întreprinderii;

  • fluxul mijloacelor băneşti în perioada de gestiune .

Această informaţie este utilă pentru utilizatorii rapoartelor financiare în aprecierea capacităţii întreprinderii de a plăti dividende şi dobânzi şi a achita datoriile în termenele stabilite.

În baza informaţiei rapoartelor financiare se calculează o serie de indicatori de apreciere a structurii patrimoniului şi surselor de finanţare, rentabilităţii economice şi financiare, productivităţii muncii, vitezei de rotaţie a activelor şi datoriilor, lichidităţii etc., care servesc pentru analiza economico-financiară a întreprinderii. Prin compararea acestor indicatori în dinamică se poate de apreciat cum au evoluat aceştia pe parcursul a cîtorva ani, precum şi de efectuat previziuni cu privire la evoluţia lor în viitor.

Termenii de prezentare a rapoartelor financiare sînt stipulaţi in art. 38 al Legii Contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007. În general termenul de prezentare a raportului financiar anual este de 90 de zile următoare anului de gestiune.