24,
Septembrie 2023
Pagina oficială a companiei Apă-Canal Cahul

Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Trimite
Arhiva
Acasă   ›   Info Consumator:

Info Consumator

Aceste pagini au fost create special pentru dumneavoastră. Apa-Canal Cahul vă este în orice moment alături cu informaţii utile atât despre contractarea serviciilor noastre (condiţii de încheiere/ modificare a contractelor, acte necesare, formulare, documente informative) cât şi cu o listă detaliată a celor mai frecvente întrebări despre serviciile noastre.
Ghidul consumatorului Apa-Canal Cahul Ghidul consumatorului Apa-Canal Cahul

» Citeşte mai mult
Factură, tarife şi plata serviciilor Factură, tarife şi plata serviciilor Citiţi mai multe despre factura pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, despre modalităţile de plată a acesteia…

» Citeşte mai mult
Contractul de furnizare şi de prestare servicii de alimentare cu apă şi de canalizare Contractul de furnizare şi de prestare servicii de alimentare cu apă şi de canalizare Contractul este un acord scris încheiat între două părți, care prevede anumite drepturi și obligațiuni pentru fiecare parte. Furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în bază de contract încheiat între S. A. "Apă-Canal Cahul" şi Consumator. Persoana fizică sau juridică, care a obținut cu drept de proprietate un imobil, ce nu a fost deconectat de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, este obligată să solicite Operatorului încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în termen de 15 zile de la data înregistrării dreptului de proprietate. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu respectă această prevedere, Operatorul este în drept să deconecteze locul de consum dat de la rețeaua publică de alimentare cu apă și/sau de canalizare.

» Citeşte mai mult
Condiţii de instalare a contorului Condiţii de instalare a contorului Condițiile de instalare sunt elaborate în baza SM EN ISO 4064-1:2015 și a recomandărilor producătorilor de contoare; • Contorul se montează, orizontal [H] cu cadranul în sus; • Direcția de curgere trebuie să corespundă cu săgeata de pe corpul contorului; • Contorul trebuie să fie protejat contra deteriorărilor, șocurilor și vibrațiilor; • Rigiditatea circuitului interior, de la coloana de distribuție până la contor trebuie să fie corespunzătoare, astfel încât să nu poată fi modificată poziția acestuia față de cea inițială; • Instalarea verticală a contorului este permisă cu condiția ca această poziție de montare să fie indicată de producător cu marcajul [V] pe apometru și în pașaportul tehnic al contorului; • Racordurile contorului cu conducta trebuie să fie ermetice și să reziste la presiunea de lucru 16 bar; • Capacul filtrului e necesar să aibă gaură pentru sigilare; • Contoarele de apă trebuie să fie amplasate în încăperile ce asigură temperatura aerului nu mai joasă de +5 °C, cu iluminarea artificială, în locuri ușor accesibile pentru efectuarea lucrărilor de deservire a contoarelor de apă, la branșamentul de apă și să asigure evidența deplină a consumului de apă; • Contorul trebuie să fie ușor accesibil pentru citire, întreținere, reparații, înlocuire și pentru eventuala demontare; • Contoarele de apă trebuie să corespundă Reglementărilor tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, conform prevederilor legislației în vigoare; • În urma verificării metrologice periodice, contorul trebuie să fie însoțit de un buletin de verificare metrologică.

» Citeşte mai mult
Rechizite bancare Rechizite bancare S. A. “Apă-Canal Cahul” c/f 1002603000859 TVA 3400018 Adresa juridică: mun. Cahul, str. 31 August 1989 nr. 1 BC “MOLDOVA-AGROINBANK” S.A. Filiala Cahul AGRNMD2X756 IBAN MD39AG000000225181501346 e-mail: info@apacanalcahul.md

» Citeşte mai mult
Rezultatul analizei apei potabile (06.10.2022) Rezultatul analizei apei potabile (06.10.2022)

» Citeşte mai mult
Întrebări utile Întrebări utile Găsiţi aici răspunsurile pentru cele mai frecvente întrebări care ne sunt adresate. Dacă informaţia dorită nu se regăseşte în site, ne puteţi contacta la datele noastre de contact.

» Citeşte mai mult
Adrese utile Adrese utile Apa-Canal Cahul vă pune la dispoziţie datele de contact ale diverselor instituţii, societăţi cărora vă puteţi adresa pentru rezolvarea diverselor solicitări.

» Citeşte mai mult