Sâmbătă 19,
Octombrie 2019
Pagina oficială a companiei Apă-Canal Cahul

Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Trimite
Arhiva
ştiaţi că...
Apa este mai importantă decât mâncarea? Un om poate supravieţui fără mâncare aproximativ o lună, însă fără apă doar o săptămână.

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
Asociația “Moldova Apă-Canal”


Acasă   ›   Info Consumator   ›   Factură, tarife şi plata serviciilor   ›   Tarife:

Tarife

Ce reprezintă tariful?

Tariful pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare reprezintă o taxă pentru captarea și tratarea apei brute, transportarea,  pomparea și distribuția apei potabile, colectarea, transportarea și epurarea apelor uzate

 

Cum se calculează și se aprobă tarifele?

Tarifele sunt calculate de către furnizorul de servicii în conformitate cu Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la serviciile de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 164 din 29.11.2004.

Structura şi nivelul tarifelor sunt stabilite  astfel încât:

  • să reflecte costul economic al furnizării serviciului:
    • costurile rezonabile suportate în mod eficient de către ÎM ”Apă-Canal” Cahul (cheltuieli de exploatare, întreţinere, dezvoltare),
    • un nivel al rentabilităţii proporţional cu tipul şi riscul activităţii;
  • să reflecte funcţionarea eficientă a serviciilor;
  • să reflecte protecţia mediului.

Conform Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002, tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi epurare a apelor uzate sunt aprobate de către autorităţile publice locale.

Tarifele actuale pentru serviciile prestate în or. Cahul au fost întărite prin hotărîrea Consiliului Orășenesc № 7/1(19/1)-XXIII din 23.07.08 pentru 4 categorii de consumatori. În anul 2015 prin decizia Consiliului Orășenesc № 3/2(40/2)-XXIV din 25.03.15 au fost aprobate cîteva modificări. Astfel în tabelul de mai jos sunt prezentate tarifelor pe categorii de consumatori, valabile începînd cu 01.04.2015.

                                                                                                                                                 (Tarif fără TVA)

Categoria de consumatori

Tarif apă

Tarif canalizare

Total

Consumatorii din fondul locativ pentru consumul de pînă la 3 m³ inclusiv

6,00

3,0

9,00

Consumatorii din fondul locativ pentru consumul ce depășește 3 m³

12,00

7,5

19,50

Consumatorii finanțați din sursele bugetare de diferite nivele

22,00

15,0

37,00

Alți consumatori, care nu sunt raportați în primele 3 categorii (agenți economici, întreprinderi, persoane fizice ce activează în domeniul bussinesului și alții).

22,00

15,0

37,00

 Decizia Consiliului orăşenesc din 25.03.15 scanată vedeţi în linkul ce urmează: http://www.apacanalcahul.md/storage/2015/03/31/1427805158_26584000.pdf

În graficele de mai jos este prezentată evoluția tarifului mediu calculat, adică necesar pentru acoperirea costului de producție și obținerea unui profit necesar întreținerii și dezvoltării activității, și a tarifului mediu aprobat de consiliul orășenesc pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare începînd cu anul 1999.

   

De ce se modifică tarifele?

Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare sunt ajustate din motivul modificărilor unor categorii de consumuri și cheltuieli ce nu depind de decizia întreprinderii, ci sunt influențate de factori externi, cum ar fi modificarea prețurilor la resursele utilizate în procesul tehnologic de captare, transportare, tratare, pompare și distribuție a apei, precum și transportarea și epurarea apelor uzate, a modificării legislației naționale, în special în domeniul salarizării și altor componente tarifare.

Actualizarea tarifului este necesară pentru a putea, în primul rînd, întreține și apoi, dezvolta și moderniza serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.