Joi 27,
Ianuarie 2022
Pagina oficială a companiei Apă-Canal Cahul

Chestionar
Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Trimite
Arhiva
ştiaţi că...
Anual omul introduce în organism aproximativ 1000 litri de apă sau 60000 litri într-o perioadă medie de viaţă?

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
Asociația “Moldova Apă-Canal”
World Water Day


Acasă   ›   Info Consumator   ›   Factură, tarife şi plata serviciilor   ›   Factura:

Factura

În cadrul acestei secţiuni vă oferim mai multe informaţii utile despre factură: din ce este compusă o factură, cum puteţi plăti factura, cum puteţi cere un duplicat de factură sau cum ne puteţi informa despre noua adresă la care vă putem transmite factura.

Factura reprezintă documentul justificativ privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.

Printr-un efort investiţional considerabil Apa-Canal Cahul a implementat un nou şi performant sistem informatic de gestiune a relaţiei cu clienţii, pentru a răspunde cerinţelor şi propunerilor exprimate de dumneavoastră.

Noul sistem informatic contribuie la:

    îmbunătăţirea nivelului de servire
    optimizarea fluxurilor de activităţi comerciale

Iată descrierea câtorva elemente care se găsesc pe factură:

Cod client: fiecare client are alocat un număr unic care permite o identificare rapidă în baza de date;

Consum: este cantitatea de apă, în metri cubi, pe care aţi consumat-o;

Total de plată: suma de plată corespunzătoare facturii şi a eventualelor penalităţi de întârziere curente;

Data scadentă: termenul de plată a facturii;

Sold precedent/sold servicii: suma corespunzătoare facturilor anterioare neachitate de apă şi canal/ servicii;

Sold penalităţi de întârziere: suma datorată  corespunzătoare plăţii cu întârziere a facturilor anterioare.

Când se emite factura?

Factura se emite aproximativ la aceeaşi dată, lunar pe baza citirii contoarelor sau estimării consumului în cazurile în care nu a fost posibil accesul la contor.

În cât timp trebuie plătită factura?

Factura de apa trebuie plătită în termenul scadent, adică 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la scadenţă atrage dupa sine calcularea de penalităţi de întârziere la nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare .

Ce verificări ale facturii pot face?

Verificaţi indexul contorului la data când primiţi factura care conţine menţiunea "Index Citit". Dacă  indexul citit de dumneavoastră este mai mare decât cel înscris în factură, aceasta este corect calculată.

Dar dacă nu primesc factura?

Neprimirea facturii nu constituie motiv de neplată. Contactaţi-ne la telefonul             ____       pentru a vă informa asupra valorii acesteia şi a termenului scadent sau folosiţi formularul de contact ca să vă punem la dispoziţie o copie a facturii. Verificaţi sunând la             _____      care este adresa la care s-a transmis factura.

Dacă adresa nu mai corespunde realităţii şi nu ne-aţi anunţat, urmaţi procedura descrisă mai jos, referitoare la modificarea adresei de corespondenţă.

Cum pot primi un duplicat după factură?

În cazul în care aţi rătăcit factura sau nu aţi intrat în posesia ei, puteţi solicita emiterea unui duplicat după factură.

Cum pot primi informaţii despre data emiterii şi valoarea facturii?

__________

Ce trebuie să fac dacă se modifică  adresa de corespondenţă ?

Pentru a intra în continuare în posesia facturilor, este necesar să ne informaţi despre modificarea adresei de corespondenţă.

Factura este trimisă pe numele şi la adresa de corespondenţă trecute în contractul de prestări servicii semnat cu Apa-Canal Cahul. Dacă aceste date se modifică, vă rugăm să ne anunţaţi cât mai repede pentru a se reglementa expedierea facturilor şi pentru a intra în posesia lor.