Joi 06,
August 2020
Pagina oficială a companiei Apă-Canal Cahul

Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Trimite
Arhiva
ştiaţi că...
Fiecare persoană foloseşte cca. 475 de litri de apă pe zi?

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
Asociația “Moldova Apă-Canal”


Acasă   ›   Anunturi:

Anunturi

****************************************************************************************************************************                                             A N U N Ţ

      Stimați consumatori S.A. „Apă-Canal Cahul” vă aduce la cunoștință că azi 08.07.2020
                suntem nevoiți să oprim livrarea apei pe raionul Lapaevca.

                                              Mulțumim pentru înțelegere!

                                                           Cu respect,
                                             Administrația S.A. ” Apă-Canal Cahul ”

 

****************************************************************************************************************************

A N U N Ţ

Stimați consumatori S.A. „Apă-Canal Cahul” vă aduce la cunoștință că azi 25.05.2020 suntem nevoiți să oprim livrarea apei de la ora 08:30-13:00 pe următoarele străzi: M.Frunze, A.Mateevici, Tineretului și Hașdeu. Echipa de intervenție deja lucrează, o dată cu remedierea avariei serviciul de alimentare cu apă va fi reluat.
Mulțumim pentru înțelegere.

Cu respect,
Administrația S.A. ” Apa-Canal Cahul ”****************************************************************************************************************************

S.A. „Apă-Canal Cahul” angajează lăcătuș în instrumentare  și  automatizare – слесарь КИПиА

 
Abilități/Deprinderi/cunoștințe:
- Cunoașterea limbii române și rusă ;
- Abilități de comunicare ;
- Normele, normativele în vigoare specifice domeniului de activitate, inclusiv cele privind protectia muncii ;
- Regulamentul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, conform Apa-Canal Cahul ;


Cerințe fața de candidat:
- sa se preocupe ca termenele de realizare a sarcinilor individuale sunt identificate in timp util in scopul incadrarii in sarcinile echipei
- sa asigure efectuarea masuratorilor electrice / electronice de precizie
- sa asigure identificarea si localizarea defecțiunii, testarea, calibrarea elementelor buclei de reglare automata
- sa ofere mentenanța si repararea echipamentelor electrice si automatice
- sa asigure instalarea, repararea si inlocuirea senzorilor si traductoarelor
- sa asigure intreținerea si calibrarea sistemelor si echipamentelor electronice
- sa asigure intreținerea, repararea si inlocuirea elementelor buclei de reglare automata
- sa monitorizeze funcționarea echipamentelorpentru controlul din timpul procesului si pentru acțiuni preventive
- sa asigure intreținerea, testarea si calibrarea dispozitivelor de conversie a semnalului si control final
- sa asigure lipirea / dezlipirea manuala
- sa asigure reglarea buclei de automatizare
- sa asigure repararea si calibrarea elementelor de automatizare, a senzorilor si traductoarelor
- sa analizeze defectiunile aparute si sa adopte masuri de urgenta pentru remedierea acestora;
- sa scoata cazanul din functiune, respectând conditiile de maxima securitate pentru personalul de exploatare;
- sa asigure racirea cazanului prin ventilatie, in timp optim, conform procedurii de lucru;
- sa execute golirea cazanului, In functie de temperatura optima a apei, conform procedurii de lucru;
- sa efectueaza lucrari de intretinere (inlocuieste garnituri, robinete, vane) pentru a asigura buna functionare a cazanului
- sa verifice zilnic inainte de pornirea utilajului parametrii de baza ai masinii
- sa verifice zilnic inainte de pornirea utilajului indicele contorului de gaze
- sa realizeze operatii de preincalzire a utilajului, coordonate cu verificarea functionarii corecte a sistemelor de ardere a gazelor
- sa realizeze operatii de purjare a vasului de acumulare, a cazanului, a distribuitorului de abur
- sa planifice activitatile in functie de tipul lucrarii
- sa cunoasca sistemele de automatizare din domeniu
- sa asigure cu promptitudine mãsuri de prim-ajutor in cazul când defectiunea aparuta a produs accidentarea unor personae
- sa descrie amanuntit problemele tehnice aparute in timpul exploatarii intr-un raport cu propuneri de remediere si sa-l predea in timp util sefului de echipa
- sa fie cinstit, loial si disciplinat, dând dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fața de toate persoanele cu care -  sa acorde ajutor, atât cât este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;
- sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
- sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati;
- sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
- sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi.

Vă oferim :
-Angajarea oficială în cîmpul muncii întreg pachet social;
-Salariul atractiv stabil;
-Instruirea continuă în domeniul și creșterea profesională;

Persoane interesate sunt rugate de a:
-contacta pe tel. 0(299)20886 Secția cadre Suceanu L.
- vizita pe adresa mun. Cahul str.31 August 1989 nr.1*****************************************************************************************************************************

   

În atenția consumatorilor  S.A. ”Apă-Canal Cahul”  
(AGENȚILOR ECONOMICI).

       În caz dacă nu ați recepționat factura pentru luna martie 2020, Vă rugăm respectuos să preluați aceasta de la oficiul S.A. ”Apă-Canal Cahul” situat pe adresa

 mun. Cahul str. 31 August 1989 nr.1.

Orele de lucru  8:00 – 12:00.
       Totodată  menționăm, că puteți comunica datele contorului prin telefon, 
0(299) 2-58-69 Secția Evidență și Control.

Mulțumim pentru înțelegere.

Cu Respect,
Administrația S.A. „Apă-Canal Cahul”


***************************************************************************************************************

  Stimați consumatori !

Vă rugăm respectuos în zilele următoare să vă plătiți datoria pentru serviciile de furnizare a apei furnizate. În legătura cu situația de carantină am deschis toate numerele pentru recepționarea datelor contorului . Sunați pe următoare telefoane:
     Dispecerat : 0 299 2-20-00
    Secția de calcul : 0 299 3-28-21
    Secția Evidență și Control : 0 299 2-58-69

Cu respect,
Administrația S.A. ” Apă-Canal Cahul ”*****************************************************************************************************************************

S.A. „Apă-Canal Cahul” angajează economist.

Cerințe fața de candidat:
-Studii superioare economice;
-Experiență la un post similar va constitui un avantaj;
-Capacități analitice;
-Cunoștințe profunde în domeniul legislației;
-Operare PC MS Office la nivel avansat;
-Cunoașterea limbii române și rusă – nivel avansat.

Responsabilități și sarcini:
-Întocmirea statelor de personal, precum și modificărilor corespunzătoare;
-Determinarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și pentru serviciile auxiliare;
-Întocmirea analizelor economice și rapoartelor statistice lunare, trimestriale și anuale către ANRE, BNS, AMAC, etc.
-Întocmirea dărilor fiscale privind calcularea taxei pe apă, bunurile imobiliare, impozit funciar, taxa pentru amenajarea teritoriului, plata pentru poluarea mediului;
-Întocmirea și monitorizarea îndeplinirea bugetelor de producție anuale, bugetul veniturilor și cheltuielilor, planului controlorilor.

Vă oferim :
-Angajarea oficială în cîmpul muncii + întreg pachet social;
-Salariul atractiv stabil;
-Instruirea continuă în domeniul și creșterea profesională;
-Telefon de serviciul;

Program de lucru: 8:00-17:00 luni-vineri

Persoane interesate sunt rugate de a:
-transmite CV-ul la adresa electronică : info@apacanalcahul.md
-contacta pe tel. 0(299)20886 Secția cadre Suceanu L.
- vizita pe adresa mun. Cahul str.31 August 1989 nr.1

 

*****************************************************************************************************************************

S.A. „Apă-Canal Cahul” angajează sudor.

 

Abilități/Deprinderi/cunoștințe:

 • Cunoașterea limbii române și rusă ;
 • Abilități de comunicare ;
 • Normele, normativele în vigoare specifice domeniului de activitate, inclusiv cele privind protectia muncii ;
 • Regulamentul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, conform Apa-Canal Cahul ;


Cerințe fața de candidat:

 • Să posede studii medii tehnice de profil și vechime în muncă în domeniu nu mai puțin de 2 ani ;
 • Să cunoasă tehnologia efectuării lucrărilor de sudare electrică și cu gaze ;
 • Să cunoască bazele electrotehnicii, tehnologiei metalelor și a sistemului de toleranță și ajustaj ;
 • Să cunoască construcția, modul de funcționare, exploatarea deservirea tehnică a aparatajului, dispozitivelor și a utilajului de sudar electrică și cu gaze ;
 • Să cunoască regulile de transportate și deservire a recipientelor cu oxigen și generatoarelor de acetilenă ;
 • Să cunoască metodele de stabilire a regimului de sudare și tăiere în dependență de configurația, componența și grosimea metalului ;
 • Să cunoască regulile de exploatare și deservire a instrumentelor, sculelor, dispozitivelor și utilajului atelierului de reparație ;
 • Să cunoască tipurile și modificațiile de combustibil , lubrifianți și lichidelor specifice folosite în alimentarea și exploatarea automobilului și mecanismelor ;
 • Să cunoască modul de utilizare și exploatare a mecanismelor , instrumentelor, dispozitivelor și sculelor de măsurare , control și diagnosticare a automobilelor și mecanismelor, utilajului auxiliar ;
 • Efectuiază lucrări de sudare electrică și cu gaze, conform tehnologiei stabilite și cu un grad de complexitate maximă ;


Activitățile și atribuțiile postului:

 • Asigură efectuarea calitativă a lucrărilor de sudar electrică și cu gaze ;
 • Exploatează și deservește utilajul electromagnetic, generatorul, echipamentul și buteliile din dotare, conform regulilor și normelor stabilite ;
 • Păstrează integritatea bunurilor materiale și să folosească rațional mecanismele și utilajul din dotare ;
 • Respectă legislația în vigoare , normele de protecție a muncii și de igienă a muncii ;
 • Respectă Regulamentul intern al întreprinderii ;
 • Efectuiază lucrări de sudare electrică și cu gaze, conform tehnologiei stabilite și cu un grad de complexitate maximă.


Vă oferim :

 • Angajarea oficială în cîmpul muncii întreg pachet social;
 • Salariul atractiv stabil;
 • Instruirea continuă în domeniul și creșterea profesională;Persoane interesate sunt rugate de a:

     -contacta pe tel. 0(299)20886 Secția cadre Suceanu L.
     - vizita pe adresa mun. Cahul str.31 August 1989 nr.1 
*****************************************************************************************************************************


 

A N U N Ţ

 
Stimați consumatori S.A.”Apă-Canal Cahul”,
vă aducem la cunoștință că pe data de 26.10.2019 și 27.10.2019
vor fi efectuate lucrări de profilaxie și dezinfectare a rețelelor de apă.
Vă rugăm să nu folosiți apă în scopuri alimentare.
 

Cu respect,
Administrația S.A. "Apa-Canal Cahul"*****************************************************************************************************************************http://www.apacanalcahul.md/ro/Anonces/

S.A. „Apă-Canal Cahul” angajează economist.

Cerințe fața de candidat:
-Studii superioare economice;
-Experiență la un post similar va constitui un avantaj;
-Capacități analitice;
-Cunoștințe profunde în domeniul legislației;
-Operare PC MS Office la nivel avansat;
-Cunoașterea limbii române și rusă – nivel avansat.

Responsabilități și sarcini:
-Întocmirea statelor de personal, precum și modificărilor corespunzătoare;
-Determinarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și pentru serviciile auxiliare;
-Întocmirea analizelor economice și rapoartelor statistice lunare, trimestriale și anuale către ANRE, BNS, AMAC, etc.
-Întocmirea dărilor fiscale privind calcularea taxei pe apă, bunurile imobiliare, impozit funciar, taxa pentru amenajarea teritoriului, plata pentru poluarea mediului;
-Întocmirea și monitorizarea îndeplinirea bugetelor de producție anuale, bugetul veniturilor și cheltuielilor, planului controlorilor.

Vă oferim :
-Angajarea oficială în cîmpul muncii + întreg pachet social;
-Salariul atractiv stabil;
-Instruirea continuă în domeniul și creșterea profesională;
-Telefon de serviciul;

Program de lucru: 8:00-17:00 luni-vineri

Persoane interesate sunt rugate de a:
-transmite CV-ul la adresa electronică : info@apacanalcahul.md
-contacta pe tel. 0(299)20886 Secția cadre Suceanu L.
- vizita pe adresa mun. Cahul str.31 August 1989 nr.1
****************************************************************************************************************************


A
 N U N Ţ


Stimați consumatori S.A."
Apa-Canal Cahul" ,
vă aduce la cunostința, că
astăzi 12.08.2019 în legătura cu avariere pe străzile A.Pușkin , D.Vodă
și partial raionul centru va fi sistată temporar alimentarea cu apă.
Echipa de intervenție face tot posibil pentru înlăturarea avariei in cel mai scurt timp.
Cerem scuze pentru incomoditățile și mulțumim pentru întelegere.


*****************************************************************************************************************************
 


A N U N Ţ
  

      Stimați consumatori  S.A.”Apă-Canal Cahul”,
vă aduce la cunostința, că
astăzi 29.06.2019 în legătura cu avariere pe străzile A.Pușkin și M.Frunze
va fi sistată temporar alimentarea cu apă.
Echipa de intervenție face tot posibil pentru înlaturarea avariei in cel mai scurt timp.
Cerem scuze pentru incomoditățile și mulțumim pentru întelegere.*****************************************************************************************************************************
 

A N U N Ţ

 

Stimați consumatori  S.A.”Apă-Canal Cahul”,
vă aduce la cunoștință că
pe data de 13.04.2019 de la ora 0000 - 15.04.2019 ora 600  
vor fi efectuate lucrări de profilaxie și dezinfectare a rețelelor de apă. 
Vă rugăm  să nu folosiți apă în scopuri alimentare.
 
                                           
                                                                               
Cu respect, 
                                Administraţia S.A. „Apă-Canal Cahul”                                             

*****************************************************************************************************************************
A N U N Ţ

 

 Administraţia S.A. „Apă-Canal Cahul”,  

                                               

Informează,în legătura cu lipsa energiei electrice la stația de pompare numărul 3,
pe data de 26 martie de la orele 10 pînă la orele 18 în raionele Spirin, partial raionul Valincea, Micro 15
și în toate blocuri cu 9 etaje din raionul centru va fi sistată alimentare cu apă.

 Cu respect,
 
 Administraţia S.A. „Apă-Canal Cahul”

*****************************************************************************************************************************


               STIMAŢI LOCUITORI  str. M. Viteazul, nr. 39; nr. 41; nr. 43

 

În legătură cu schimbarea ţevei apeductului pe strada M. Viteazul, 43, v-a fi deconectată reţeua de apă , pe data de 12.12.2018, de la orele 0800 pînă la 1700.

Vă rugăm să Vă aprovizionaţi cu apă potabilă .   

                                              ADMINISTRAŢIA SA.”Apă – Canal Cahul”

                                              cerem scuze pentru incomodităţile create  

               
*****************************************************************************************************************************  S.A. „Apă-Canal Cahul” angajează economist.

Cerințe fața de candidat:
 • Studii superioare economice;
 • Experiență la un post similar va constitui un avantaj;
 • Capacități analitice;
 • Cunoștințe profunde în domeniul legislației;
 • Operare PC MS Office la nivel avansat;
 • Cunoașterea limbii române și rusă – nivel avansat.
Responsabilități și sarcini:
 • Întocmirea statelor de personal, precum și modificărilor corespunzătoare;
 • Determinarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și pentru serviciile auxiliare;
 • Întocmirea analizelor economice și rapoartelor statistice lunare, trimestriale și anuale către ANRE, BNS, AMAC, etc.
 • Întocmirea dărilor fiscale privind calcularea taxei pe apă, bunurile imobiliare, impozit funciar, taxa pentru amenajarea teritoriului, plata pentru poluarea mediului;
 • Întocmirea și monitorizarea îndeplinirea bugetelor de producție anuale, bugetul veniturilor și cheltuielilor, planului controlorilor.

    Vă oferim :

 • Angajarea oficială în cîmpul muncii + întreg pachet social;
 • Salariul atractiv stabil;
 • Instruirea continuă în domeniul și creșterea profesională;
 • Telefon de serviciul;

    Program de lucru: 8:00-17:00 luni-vineri

    Persoane interesate sunt rugate de a:

       -transmite CV-ul la adresa electronică : info@apacanalcahul.md

       -contacta pe tel. 0(299)20886 Secția cadre Suceanu L.

      - vizita pe adresa mun. Cahul str.31 August 1989 nr.1
***********************************************************************************************************


 

A N U N Ţ
 


 

 Administraţia S.A. „Apă-Canal Cahul”,  
informează, în legătură cu avarierea traseului, ce aparţine proprietarilor raionului Focşa, mun. Cahul
pe străzile Petru Movilă, Independenţei şi M. Spătaru, a fost deconectat de la apeductul central.
Rugăm, proprietarii să facă reparaţia traseului dat, pentru aprovizionarea lor cu apă potabilă.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Cu respect,
                                                                                                                                       Administraţia S. A. „Apă-Canal Cahul”
 

 

 

***********************************************************************************************************Stimați consumatori

                    Societatea pe Acţiuni „Apă-Canal Cahul” aduce la cunoştinţa  populaţiei şi  conducătorilor de întreprinderi din mun. Cahul, că începând cu orele 0000 pe data 21 aprilie 2018 şi până la ora 06.00 pe data de 23 aprilie 2018 se vor efectua  lucrări de reparaţie şi  profilactică în sistemul de apeduct.

Întrebuinţarea apei în timpul indicat este interzisă.

Conducătorilor de întreprinderi  se recomandă pe data de 21.04.2018 de la 800 pînă la ora 1600 să organizeze lucrări de profilactică la reţelele ce le aparţin.

 

 

 Administraţia SA. „Apă-Canal Cahul”***********************************************************************************************************
Zagaevschi Vasile Ion

 Anul de naștere 20.10.1948

 Decedat  17.03.2018

 

S-a angajat la lucru 10.11.1976 în funcție de inginer tehnolog la Direcția Gospodorescă de Apeduct și Canalizare din Cahul

08.02.1977 – Ingener-Șef la DGA și C din Cahul 

10.08.187 – 18.08.2014 – Director Apă Canal Cahul 

05.11.2014- Dispetcer la secția SDCe 

Direcția Gospodorească de Apeduct și Canalizare din Cahul prin ordinul nr.1 din 30.12.1988 

ATMPGCL din Cahul este reorganizată în Derecția de Producție Apă Canal Cahul prin ordinal 136 din 17.11.1977 

Direcție de Producție Apă Canal Cahul este reorgenizată în Î.M. Apă Canal Cahul prin HG R.Moldova nr. 530 din 06.06.2000. 

Î.M. Apă Canal Cahul este reorganizată în S.A. Apă Canal Cahul prin decizie consiliului orașanesc Cahul nr. 8/13 (13/13) XXV din 10.11.2016

********************************************************************************************************


Atenţie, AVARIE APĂ! (03.01.18 ora 9:30)

 

Stimați consumatori!

 

În legătură cu avarierea apeductului magistral nr.3 din oțel de diametrul 500 mm de la intrarea în oraș, va fi sistată temporar alimentarea cu apă în microrn. Lapaevca - parțial, str.A. Pușkin, str. A Mateevici, str. Frații Jderi etc. Echipa de intervenție deja s-a deplasat la locul de avariere pentru a înlătura defecțiunea în cel mai scurt timp posibil.

 

Alimentarea cu apă va fi reluată după lichidarea avarierii de către echipa de intervenție.

 

Cu respect

 

Administrația SA Apa-Canal Cahul

************************************************************************************************************
ANUNȚ
Comisia de concurs anunță, că învingătorul concursului pentru ocuparea funcției de director al S.A."Apă-Canal Cahul" este
dl. Ghețivu Gheorghe.

************************************************************************************************************
ANUNŢ


În urma derulării a II etape de concurs pentru funcția de director al S.A."Apă-Canal Cahul" comisia de concurs aduce la cunoștință că a trecut în a III-a etapă de concurs dl. Ghețivu Gheorghe , care va fi supus evaluării interviului (etapa finală a concursului)

************************************************************************************************************
ANUNŢ

       Concursul pentru ocuparea funcţiei de director al Societăţii pe Acţiuni „Apă – Canal Cahul” va avea loc pe data de 03 noiembrie 2017  la ora 1400  pe strada 31 August nr. 1,  la sediul întreprinderii, în oficiul directorului SA „Apă – Canal Cahul” . 


********************************************************************************************

Anexa nr. 7
la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director al SA „Apă-Canal Cahul"
ANUNŢ
Consiliul de Administraţie al Societăţii pe Acţiuni „Apă-Canal Cahul" anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al SA „Apă-Canal Cahul"
Context legal
SA „Apă-Canal Cahul" activează în baza Legii nr.l 134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni, a Statutului, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.8/13(13/13)- XXV din 10 noiembrie 2016.
Sediul întreprinderii: mun.Cahul, str.31 August, nr.l.
Obiectul de activitate: este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată. Societatea îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autorităţile Locale, care i-au delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare. Obiectele principale: captarea, tratare şi distribuţia apei şi colectarea şi epurarea apelor uzate.
Cerinţe faţă de candidat
Candidatul la director al SA „Apă-Canal Cahul" va întruni următoarele cerinţe:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
b) deţine studii superioare în unul din domeniile: economic, juridic, tehnic; studiile post¬universitare vor fi un avantaj;
c) este cunoscător al limbii de stat scris şi vorbit;
d) are experienţă de a conduce întreprinderi (abilităţi manageriale);
e) nu deţine antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
f) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
g) posedarea limbii engleze, scrisă şi vorbită va fi un avantaj.
Atribuţii
Principalele atribuţii ale directorului sunt următoarele:
- coordonează şi conduce activităţile desfăşurate în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate at Societăţii;
- încheie acte juridice în numele şi pe seama Societăţii, în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de Administraţie sau Adunarea generală a acţionarilor;
- aprobă operaţiuni de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale;
- aprobă operaţiuni de vînzare şi cumpărare de bunuri potrivit competenţelor legale;
- negociază contractul colectiv de muncă în limita mandatului de administratori şi negociază contractele individuale de muncă în condiţiile legii;
- selectează, angajează, promovează, suspendă şi concediază personalul necesar bunei desfăşurări a activităţii; exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform Regulamentului de ordine interioară; stabileşte drepturile şi obligaţiile acestora, în condiţiile legii;
- propune spre aprobarea Consiliului de Administraţie structura organizatorică, statul de funcţii, Regulamentul de ordine interioară şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Societăţii;
- asigură, controlează realizarea hotărîrilor Adunării generale a acţionarilor, a hotărîrilor Consiliului de Administraţie şi ale dispoziţiilor proprii;
- îndeplineşte alte atribuţii conferite de lege şi de Statutul societăţii.

 

Drepturi şi obligaţii
Drepturile şi obligaţiile directorului care va conduce activitatea curentă a SA „Apă-Canal Cahul", vor fi prevăzute în Contractul de management.
Termen de contractare
Contractul de management va fi încheiat pentru o perioadă determinată de 5 ani.
Remunerare
Directorul SA „Apă-Canal Cahul", va fi remunerat, conform Contractului de management încheiat. Salariul va fi stabilit de către Consiliul de Administraţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Condiţiile de plată vor fi stabilite în Contractul de management.
Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
a) scrisoare de intenţie;
b) curriculum vitae;
c) copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care ar confirma identitatea;
d) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
e) copia carnetului de muncă;
f) viziune succintă asupra evoluţiei serviciului public de alimentare cu şi de canalizare din oraşul Cahul şi modalităţilor de eficientizare a acestuia (nu mai mult de 4 pag.);
g) cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care va fi declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului de numire).
h) Orice alte acte sau informaţii relevante.
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia ca candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).
Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:
Termenul limită de depunere a documentelor 'pentru participarea la concurs este: 30 octombrie 2017 ora1700.
Locul desfăşurării concursului:
Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei de director al SA „Apă Canal Cahul", este mun.Cahul strada 31 August nr. 1, sau la e-mailul info@apacanalcahul.md.
Persoana de contact: inspector resurse umane Suceanu Leonid telefon de contact mob. 067301318 t. 029920886
Concursul pentru ocuparea funcţiei de director al SA „Apă-Canal Cahul", va fi desfăşurat în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei respective. 
(Regulamentul poate fi accesat pe pagina web: www.primariacahul.md )********************************************************************************************
 Atenţie, AVARIE APĂ! (11.10.17 ora 10:15)

Stimați consumatori!
În legătură cu avarierea apeductului magistral nr.3 din oțel de diametrul 500 mm de la int